<strike id="zhfhn"></strike>
<em id="zhfhn"><address id="zhfhn"><menuitem id="zhfhn"></menuitem></address></em>
SHOW PRODUCTS/ 产品之窗

产品名称:集成系统编程与运行

产品尺寸:
产品重量:

产品简介:DDC控制箱包括电源模块、应用服务器、系统服务器、现场扩展模块及路由组网模块,提供AI、AO、DI、DO的全部接口,支持0-5V、4-20mA信号。

FEELING / 产品详情
给个免费网站2021年能用的

<strike id="zhfhn"></strike>
<em id="zhfhn"><address id="zhfhn"><menuitem id="zhfhn"></menuitem></address></em>